Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
Температура3.0 °C
   Минимална   -1.8 °C отчетена в 07:42 ч:м
   Максимална   11.3 °C отчетена в 15:32 ч:м
Атмосферно налягане100.99 KPa
Влажност92.9 %
ФПЧ 2.5149.5 µg/m³
ФПЧ 1057.6 µg/m³
WiFi-54.0 Db
Тези данни се отчитат и събират по проекта AirBG.Info
Последно измерване 02:29 11.12.2019