Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 9 °C 9.3 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 992.89 HPa 994.3 HPa
Влажност 86 % 82 %
Гама фон * 23 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 103 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 16:35:17 28.11.2021 16:32:35 28.11.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground