Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPM SensorPW StationNod 201
Температура 23.6 °C 22 °C 23.0 °C
   Минимална    15.1 °C отчетена в 07:20 ч:м * *
   Максимална    28.8 °C отчетена в 14:08 ч:м * *
Атмосферно налягане 1009.90 HPa 1012.87 HPa 1014.3 HPa
Влажност 45.5 % 54 % 44 %
Гама фон 106 CPM * 23 CPM
ФПЧ 2.5 8.9 µg/m³ * *
ФПЧ 10 28.0 µg/m³ * 19 µg/m³
WiFi -84.0 Db * *
Последно измерване 19:55:27 18.09.2020 19:55:38 18.09.2020 19:52:15 18.09.2020
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground