Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
Температура5.4 °C
   Минимална   -4.7 °C отчетена в 06:05 ч:м
   Максимална   11.7 °C отчетена в 15:34 ч:м
Атмосферно налягане101.43 KPa
Влажност36.4 %
Гама фон0.140 µSv/h
ФПЧ 2.572.8 µg/m³
ФПЧ 1028.1 µg/m³
WiFi-68.0 Db
Тези данни се отчитат и събират по проекта AirBG.Info
Последно измерване 19:08 22.01.2020