Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
Температура5.0 °C
   Минимална   4.5 °C отчетена в 06:50 ч:м
   Максимална   12.3 °C отчетена в 09:20 ч:м
Атмосферно налягане101.36 KPa
Влажност92.2 %
ФПЧ 2.512.3 µg/m³
ФПЧ 106.4 µg/m³
WiFi-53.0 Db
Тези данни се отчитат и събират по проекта AirBG.Info
Последно измерване 07:03 22.11.2019