Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърSDS011 SensorPW StationNod 201
Температура 2.2 °C 0 °C 1.1 °C
   Минимална    1.2 °C отчетена в 03:02 ч:м * *
   Максимална    11.2 °C отчетена в 13:07 ч:м * *
Атмосферно налягане 1021.24 HPa 1024.04 HPa 1024.3 HPa
Влажност 86.0 % 87 % 77 %
Гама фон * * 23 CPM
ФПЧ 2.5 1.9 µg/m³ * *
ФПЧ 10 2.0 µg/m³ * 17 µg/m³
WiFi -75.0 Db * *
Последно измерване 04:27:47 07.03.2021 04:28:14 07.03.2021 04:23:05 07.03.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground