Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 24 °C 24.4 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 1006.1 HPa 1007.7 HPa
Влажност 45 % 40 %
Гама фон * 20 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 1 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 16:01:43 15.06.2021 15:56:41 15.06.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground