Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 16 °C 18.6 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 1011.85 HPa 1013.4 HPa
Влажност 59 % 46 %
Гама фон * 21 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 5 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 10:25:47 11.05.2021 10:24:00 11.05.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground