Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 10 °C 10.8 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 1023.03 HPa 1024.2 HPa
Влажност 69 % 58 %
Гама фон * 19 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 17 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 19:53:29 25.10.2021 19:41:01 25.10.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground