Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 9 °C 9.6 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 1009.82 HPa 1011.0 HPa
Влажност 70 % 65 %
Гама фон * 18 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 17 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 17:25:25 17.04.2021 17:23:36 17.04.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground