Козлодуй, Булаир 1 текущи данни

начало архив
ПараметърPW StationNod 201
Температура 15 °C 15.4 °C
   Минимална * *
   Максимална * *
Атмосферно налягане 1013.88 HPa 1014.0 HPa
Влажност 49 % 43 %
Гама фон * 19 CPM
ФПЧ 2.5 * *
ФПЧ 10 * 10 µg/m³
WiFi * *
Последно измерване 20:49:36 23.09.2021 19:54:41 23.09.2021
Тези данни се отчитат и събират по проектите AirBG.Info, METER.AC и weather underground